2018 - 2020  Izba Kosmetologów

O Nas

Izba Kosmetologów jest relatywnie młodą organizacją, która została zarejestrowana nieco ponad rok temu, to jest 8 listopada 2018 r. Nasza Izba to jedyna w Polsce organizacja branżowa, formalnie zrzeszająca i reprezentująca interesy środowiska kosmetologicznego.

 

Celem Izby jest usankcjonowanie praw zawodowych kosmetologów, uregulowanie krajowego rynku usług estetycznych oraz integracja i wymiana informacji pomiędzy jego uczestnikami, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz budowania prestiżu i zaufania do usług kosmetologicznych.

 

Naszym priorytetem jest budowa silnej reprezentacji kosmetologów w Polsce, których jest – według naszej wiedzy - kilkadziesiąt tys. na rynku. Chcemy formować słyszalny głos w debacie o kształcie rynku estetycznego w Polsce i w roli partnera uczestniczyć w dyskusjach na temat jego dalszego rozwoju, w tym ram formalnych lub prawnych jego funkcjonowania.

Dążeniami i celami Izby Kosmetologów, które obecnie w szczególności intensywnie realizujemy, są odpowiednio:

  • opracowanie standardów zawodowych, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług;

  • doprecyzowanie kompetencji i uprawnień kosmetologów i kierunkowa standaryzacja systemu kształcenia;

  • organizowanie konferencji i seminariów branżowych;

  •  wprowadzenie systemu certyfikacji gabinetów kosmetologicznych.

 

 

Zdajemy sobie sprawę, że w Polsce działają organizacje lub grupy zawodowe o bardzo odmiennych od naszych, stanowiskach i zamierzeniach. W tym również takie, które są zainteresowane potencjalnie ograniczeniem lub częściowym zakazaniem lub – w skrajnych przypadkach – przejęciem działalności aktualnie prowadzonej przez kosmetologów.

Wyżej wymienione organizacje lub grupy zawodowe prezentują swoje stanowiska i argumenty również na forum publicznym.

Dlatego też, również nasza Izba i zrzeszeni w niej kosmetolodzy chcą – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - prezentować swoje stanowisko, w tym również w tak newralgicznych obszarach jak procesy legislacyjne, które mogą potencjalnie dotyczyć wykonywania zawodu kosmetologa.

Reprezentujemy naprawdę liczna grupę zawodową, której głos i stanowiska powinny być uwzględniane w debacie publicznej.

 

.

Przyłącz sie do Izby Kosmetologów!

Jeśli zależy Ci aby zawód kosmetologa stał się usankcjonowanym zawodem w Polsce. Jeśli chcesz aby przeciwstawiać się pomówieniom które są obecne w mediach o kosmetologach.

Przyłącz się do Izby Kosmetologów albo wesprzyj jej działania.

 

Walczymy o usankcjonowanie zawodu kosmetologa oraz o prawdziwy wizerunek kosmetologa w debacie publicznej

 

Nasza Izba stoi na stanowisku, że należy rozmawiać ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój rynku usług estetycznych w Polsce, dlatego jej przedstawiciele są w porozumieniu lub prowadzą dyskusje z organizacjami reprezentującymi odpowiednio środowisko: medyczne, kosmetyczne oraz farmaceutyczne. Mamy też życzliwość lub poparcie uczelni wyższych.