2018 - 2020  Izba Kosmetologów

Przyłącz sie do Izby Kosmetologów!

Jeśli zależy Ci aby zawód kosmetologa stał się usankcjonowanym zawodem w Polsce. Jeśli chcesz aby przeciwstawiać się pomówieniom które są obecne w mediach o kosmetologach.

Przyłącz się do Izby Kosmetologów albo wesprzyj jej działania.

 

Walczymy o usankcjonowanie zawodu kosmetologa oraz o prawdziwy wizerunek kosmetologa w debacie publicznej

 

Zgodnie ze statutem IZBY Kosmetologów: 
ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków Izby
§ 4  


Członkami Izby mogą być wyłącznie osoby fizyczne legitymujące się co najmniej tytułem zawodowym licencjata z kosmetologii oraz spółki handlowe – będące przedsiębiorcami prowadzącymi na terenie Rzeczpospolitej działalność w zakresie kosmetologii

Członkowie Izby będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich reprezentantów.

Osobom fizycznym lub podmiotom które nie mogą być członkami Izby, a które wniosą znaczny wkład finansowy lub merytoryczny w funkcjonowanie Izby, Zarząd Izby może nadać tytuł honorowy Patrona Izby – przyznawany na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

Członkom Izby szczególnie zasłużonym dla działalności Izby, Zarząd Izby może nadać tytuł Honorowego Członka Izby – przyznawany na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

Osobom fizycznym legitymującym się co najmniej tytułem zawodowym technika usług kosmetycznych, posługującym się odpowiednim dyplomem, a nie prowadzącym działalności gospodarczej w zakresie kosmetologii, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Izby, Zarząd Izby może nadać tytuł Członka Wspierającego Izby - przyznawany na zasadach określonych przez Zarząd Izby.

Co należy zrobić, aby zapisać się do IZBY Kosmetologów:

 
 
1. Wejdź na stronę: www.izbakosmetologow.pl
2. Pobierz deklarację przystąpienia do IZBY Kosmetologów
3. Wypełnij czytelnie, drukowanymi literami i nie zapomnij się podpisać
4. Zrób skan/zdjęcie deklaracji oraz skan/zdjęcie dyplomu i wyślij na adres info@izbakosmetologow.pl, a oryginał wraz z kopią dyplomu wyślij na adres IZBA Kosmetologów, 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222
5. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia dostaniesz e-mail z IZBY Kosmetologów z decyzją o przystąpieniu do Izby Kosmetologów wraz z numerem konta oraz prośbą o uiszczenie opłaty członkowskiej.
 

Opłaty członkowskie:

 
Jednorazowa opłata wpisowa - wszyscy wpłacający -
100 zł
 
Roczna opłata członkowska:
 
jednoosobowa działalność gospodarcza
300 zł

 

spółka prowadząca działalność w zakresie: 
kosmetologii/producenci/dystrybutorzy sprzętów/wyrobów medycznych/produktów kosmetycznych   
900 zł
 
Roczna opłata członkowska - członek wspierający: 
 kosmetolog/technik usług kosmetycznych
200 zł
 
 
 
.